Badania biochemiczne krwi - wyniki, badania, normy

Badanie biochemiczne składników krwi dostarcza lekarzom cennych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta i umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnozę.

Dzięki temu, że w ciągu ostatnich 40 lat badania biochemiczne znacznie się poprawiły, coraz częściej się je wykonuje i wykorzystuje jako podstawowe przy rozpoznawaniu pewnych chorób czy zaburzeń zdrowotnych. Badanie przeprowadza się zwykle na wodnistej części krwi (surowica, osocze) w przeciwieństwie do badania morfologicznego, które wykorzystuje krew właściwą ze wszystkimi komórkami.


Ze względu na dużą liczbę składników chemicznych we krwi, które można poddać analizie badania biochemiczne mogą być wykorzystywane przez lekarzy, gdy u pacjenta pojawiają się objawy, których lekarz nie potrafi sam ocenić. Często wyniki tego testu ułatwiają diagnozę w zestawieniu z pozostałymi warunkami zdrowotnymi pacjenta.

Badania biochemiczne nie mają ustalonych norm, przez co lekarz nie może dokładnie ocenić czy dana ilość konkretnego składnika jest odpowiednia. Są jedynie przybliżone wartości, które należy analizować z zachowaniem ostrożności. Czasami bowiem osoby w pełni zdrowe mogą mieć nieprawidłowe wyniki. Dzieje się tak, gdyż te przedstawiane wartości nie są odpowiednie dla każdego człowieka lub przez inne czynniki, np. stosowaną dietę lub leki. Z tego powodu należy dokładnie przeanalizować wyniki z lekarzem.

Prosimy oceń
stronę/treści:
  
0/5, ocen: 0
Biochemia krwi
Ocena: 0 % na 100%
Liczba opinii: 0

Badania: (interpretacja wyników i normy)

 1. Albuminy (Albumin)
 2. Białko C-reaktywne (C-Reactive Protein, CRP, C Reactive Protein )
 3. Białko całkowite (Total protein, B.c., T.p. )
 4. Bilirubina, bilirubina całkowita (Bilirubin, total bilirubin, T.b )
 5. Chlor (Chlorine, Cl, chlorki, jony chlorkowe )
 6. Cholesterol (Cholesterol, LDL, HDL )
 7. Cynk (Zinc, Zn )
 8. Dehydrogenaza mleczanowa (Lactate Dehydrogenase, LDH, LD )
 9. Ferrytyna (Ferritin)
 10. Fosfataza alkaliczna (Alkaline Phosphatase, fosfotaza zasadowa, ALP, Falk, FAL, FZ )
 11. Fosfor (Phosphorus , P, fosforany )
 12. Galaktoza (Galactose)
 13. Gamma-glutamylotransferaza (Gamma-Glutamyltransferase, GGT )
 14. Glukagon (Glucagon)
 15. Glukagon (Glucagon, regulacja ilości cukru we krwi )
 16. Kreatynina (Creatinine)
 17. Kreatynina (Creatinine)
 18. Kwas moczowy (Uric acid)
 19. Kwas moczowy (Uric Acid)
 20. Magnez (Magnesium, Mg )
 21. Mangan (Manganese, Mn )
 22. Miedź (Copper, Cu )
 23. Mocznik (Urea, jako azot mocznika, BUN )
 24. Mocznik (Urea, jako azot mocznika, BUN )
 25. Potas (Potassium, K )
 26. PSA (PSA, Prostate Specific Antigen, antygen swoisty dla prostaty )
 27. Selen (Selenium, Se )
 28. Sód (Sodium, Na )
 29. Transferyna (Transferrin)
 30. Trójglicerydy (Triglycerides, triglicerydy )
 31. Wapń (Calcium, Ca )
 32. Wapń zjonizowany (Calcium ionized, Ca )
 33. Żelazo (Iron, Fe )
Na stronie:

W czytelni:
Tagi