Osmolalność (Osmolality )

Wartości referencyjne:
300-900 mOsmol/kg H2O


Badanie osmolalności moczu

Osmolalność moczu jest badaniem, które określa liczbę różnych cząsteczek w moczu. Osmolalność często mylona jest z osmolarnością. Różnica między tymi oznaczeniami jest taka, że osmolalność mierzy ilość cząsteczek na kilogram wody, natomiast osmolarność ilość cząsteczek w litrze roztworu.

   


W jakim celu przeprowadza się badanie osmolalności moczu?
Test pomaga ocenić bilans wodny organizmu pacjenta oraz stężenie moczu. To badanie jest znacznie dokładniejsze niż badanie ciężaru właściwego moczu.

Badanie może być przeprowadzone, gdy pojawiają się:
-  Powikłania odmiedniczkowego zapalenia nerek
-  Wysoki poziomu sodu we krwi
-  Niski poziomu sodu we krwi
-  Nadmierne oddawanie moczu 

Na czym polega badanie?
Do przeprowadzenia jest potrzebna czysta próbka moczu pacjenta przekazana w ciągu 24 godzin od pobrania. Aby wyniki badania były dokładnie przed oddaniem próbki należy przerwać przyjmowanie niektórych leków. Środki, które mogą zakłócić prawidłowe wyniki to dekstran i sacharoza. Ponadto, zastosowanie barwnika do badania rentgenowskiego na trzy dni przed oddaniem moczu również może doprowadzić do błędnych wyników. Dieta i napoje nie mają wpływu na wyniki.Prawidłowe wyniki badania

-  12 ? 14 godzin bez spożywania napojów: powyżej 850 mOsm / kg 
-  badanie bez przygotowania: od 50 do 1400 mOsm / kg

Wyniki mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym jest wykonywane badanie.

O czym mogą świadczyć nieprawidłowe wyniki badania?

Zbyt wysokie wyniki mogą oznaczać:
-  Chorobę Addisona (rzadko)
-  Zastoinową niewydolność serca
-  Odwodnienie
-  Cukromocz
-  Zwężenie tętnicy nerkowej
-  Zespół nieadekwatnego wydzielania ADH

Zbyt niskie wyniki mogą świadczyć o:
-  Hiperaldosteronizmie (rzadko)
-  Moczówce prostej (rzadko)
-  Nadmiarze płynów w organizmie
-  Niewydolności nerek
-  Martwicy kanalików nerkowych
-  Ciężkim odmiedniczkowym zapaleniu nerek


Prosimy oceń
stronę/treści:
  
4/5, ocen: 2
Osmolalność Osmolality
Ocena: 80 % na 100%
Liczba opinii: 2


Zobacz również - choroby, artykuły:

Badania, wyniki:Na stronie:

W czytelni:
Tagi