Układ krwionośny człowieka, układ krążenia, krew, choroby

Choroby krwi, jak wskazuje sama nazwa, dotyczą wszelkiego rodzaju zaburzeń, które wpływają na krew. Do tego typu schorzeń wliczają się zaburzenia dziedziczne, związane z przekazywaniem chorych genów wśród krewnych oraz te nabyte, które są efektem różnych problemów pojawiających się z ubiegiem lat, także stresu.

Mówiąc o chorobach krwi należy poznać podstawowe rozróżnienie między chorobami krwi, które bezpośrednio dotyczą krwi i nie można się nimi zarazić, a chorobami przenoszonymi przez krew, którymi można się zarazić, i które często nie wpływają na krew, lecz na inne organy. 

Wymienia się cztery podstawowe rodzaje chorób krwi. 
1. Koagulopatie, czyli zaburzenia, które dotyczą krwawienia i krzepnięcia (np. hemofilia). 
2. Anemie, czyli zaburzenia, które powodują brak hemoglobiny, czyli substancji obecnej w czerwonych krwinkach odpowiedzialnej za transport tlenu. 
3. Hematologiczne nowotwory złośliwe, takie jak białaczka, które wpływają na szpik kostny i krew. 
4. Hemoglobinopatie, czyli choroby, które wpływają na czerwone krwinki. Przykładem może być tutaj anemia sierpowata.

Prosimy oceń
stronę/treści:
  
4/5, ocen: 1
Ukł. krążenia
Ocena: 80 % na 100%
Liczba opinii: 1

Czytelnia:

 1. Aminotransferaza alaninowa (Alanine aminotransferase)
 2. Amyloidoza - objawy (Amyloidosis - Symptoms)
 3. Arytmia serca- objawy (Irregular heartbeat, signs of)
 4. Bilirubina całkowita (Total bilirubin)
 5. Cholesterol HDL (HDL Cholesterol)
 6. Choroba Raynauda- objawy (Raynaud's disease-symptoms)
 7. Choroba Vaqueza, czerwienica prawdziwa (Vaqueza disease, polycythemia true)
 8. Choroby krwi (Blood Diseases)
 9. Choroby serca (Heart Disease)
 10. Choroby układu krążenia (Cardiovascular diseases)
 11. Częstoskurcz komorowy (Ventricular tachycardia)
 12. Częstoskurcz nadkomorowy (Supraventricular tachycardia)
 13. Drożdżyca (Candida)
 14. Fosfataza alkaliczna (Alkaline Phosphatase)
 15. HCV (HCV)
 16. Hematologia (Hematology)
 17. Hemoglobina (Hemoglobin)
 18. Internista (Internist)
 19. Kinaza kreatynowa (Creatine Kinase)
 20. Komórki atypowe (Atypical cells)
 21. Leukopenia ? leczenie, objawy (Leukopenia - treatment, symptoms)
 22. Limfocyty T- komórkowe (T-cell lymphocytes)
 23. Morfologia krwi ? wyniki (Full blood count - results)
 24. MPV (MPV)
Na stronie:

W czytelni:
Tagi