Bilirubina całkowita (Total bilirubin)

Bilirubina w 80% powstaje z rozkładu hemoglobiny w erytrocytach w trakcie normalnego procesu usuwania zużytych lub starych komórek lub nieprawidłowego zniszczenia, tj. wewnątrznaczyniowej lub pozanaczyniowej hemolizy w jednojądrzastych fagocytach śledziony, wątroby i szpiku kostnego.


   


Pozostałe 20% jest tworzone podczas katabolizmu różnych hemoproteidów wątroby (mioglobina), jak również nadprodukcji hemu z nieskutecznej erytropoezy w szpiku kostnym. Makrofagi szpiku kostnego oraz wolna grupa hemu (żelazo plus pierścień porfiryny) są utleniane przez mikrosomalną oksygenazę hemu w biliwerdynę, a żelazo jest zwalniane i przechowywane w postaci ferrytyny lub przekazywane do osocza, gdzie wiąże się z białkiem transportowym- transferryną. Oksygenaza hemowa znajduje się również w miąższu nerek i wątroby umożliwiając tkankom tych narządów podjęcie hemu i przekonwertowanie go w bilirubinę. Biliwerdyna podczas reduktazy tworzy niezwiązaną bilirubinę. Niezwiązana bilirubina jest uwalniana do osocza, gdzie wiąże się z albuminami. Następnie za pomocą przewoźnika (kwasy żółciowe i barwniki) przedostaje się do wątroby, w której jest transportowana z różnymi białkami i wchodzi do hepatocytów, a także sprzęga się z kwasem glukuronowym.Pozostała część bilirubiny jest sprzężona z różnymi neutralnymi glikozydami (glukoza, ksyloza). Ważne jest to, że bilirubina musi zostać sprzężona zanim przedostanie się do żółci. Wydalanie żółci do kanalików znacznie ogranicza czas metabolizmu bilirubiny, który zależny jest od transporterów ATP. Żółć natomiast przenosi się do kanalików dzięki działaniu soli żółciowych. Bilirubina jest wydzielana z solami kwasów żółciowych i przekazywana do jelit ułatwiając wchłanianie tłuszczów. W jelitach enzymy bakteryjne rozprzęgają bilirubinę i degradują ją do urobilinogenu, który jest wydalany wraz z kałem. 

Bilirubina w organizmie może przyjmować trzy formy. Mówi się o bilirubinie sprzężonej, niezwiązanej oraz delta. Ta ostatnia postać bilirubiny łączy się z białkami. Jeśli pojawi się we krwi można przypuszczać, że doszło do zaburzeń pracy wątroby (cholestaza), związaną z tym, że żółć ma problemy z przedostaniem się do kanalików żółciowych. Delta bilirubina nie jest wydalana z moczem.Autor tekstu: mgr Klaudia W., Warszawa, 2011.
Kopiowanie i rozpowszechnianie tekstu jest zabronione.


Prosimy oceń
stronę/treści:
  
4.7/5, ocen: 3
Bilirubina całkowita Total bilirubin
Ocena: 93 % na 100%
Liczba opinii: 3


Zobacz również - choroby, artykuły:

Bilirubina całkowita

Badania, wyniki:

Bilirubina
Bilirubina, bilirubina całkowitaNa stronie:

W czytelni:
Tagi