Morfologia krwi - wyniki, badania, normy

Morfologia krwi obwodowej jest jednym z najczęściej wykonywanych badań krwi, ponieważ może przekazać wiele informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Jest pomocne w momencie, gdy poziom komórek krwi jest zbyt niski lub zbyt wysoki, ponieważ umożliwia szybkie zdiagnozowanie przyczyn tej sytuacji.

Morfologia krwi pozwala określić:
 • Ilość hemoglobiny we krwi
 • Liczby czerwonych krwinek we krwi
 • Liczbę komórek krwi w stosunku do całkowitej objętości krwi
 • Objętość czerwonych krwinek (średnia objętość komórki)
 • Średnią ilość hemoglobiny w czerwonych krwinkach (tzw. średnie stężenie hemoglobiny komórkowej)
 • Liczbę leukocytów (białych krwinek)
 • Liczbę płytek krwi
 • Liczbę różnych rodzajów białych krwinek we krwi
Prosimy oceń
stronę/treści:
  
5/5, ocen: 4
Morfologia krwi
Ocena: 100 % na 100%
Liczba opinii: 4

Badania: (interpretacja wyników i normy)

 1. Antytrombina III (Antithrombin III, ATIII )
 2. Białe krwinki (White blood cells, leukocyty, WBC, white blood cells )
 3. Czerwone krwinki, erytrocyty (Red blood cells, red blood cells, erytrocyty, RBC, red blood cells )
 4. Częściowa tromboplastyna (Partial thromboplastin)
 5. Eozynocyty - Granulocyty kwasochłonne (Eozynocyty - Eosinophilic Granulocytes, EOS )
 6. Hematokryt (Hematocrit, HCT, Ht )
 7. Hemoglobina (Hemoglobin, HGB, Hb )
 8. INR (Inr)
 9. Krwinki białe (White blood cells, leukocyty, WBC, white blood cells )
 10. Krwinki czerwone (Red blood cells, erytrocyty, RBC, red blood cells )
 11. Limfocyty (Lymphocytes, LYMPH )
 12. Neutrocyty - Granulocyty obojętnochłonne (Neutrocyty - Neutrophils, NEUT )
 13. Odczyn Biernackiego (Reaction Biernacki, OB krwi )
 14. Płytki krwi (Platelets, trombocyty, PLT, platelets, płytki Bizzozera )
 15. Rozkład objętości krwinek czerwonych (The Distribution Volume Of Red Blood Cells, RDW, red blood cell distribution width )
 16. Średnia objętość krwinek czerwonych (The Mean Volume Of Red Blood Cells, MCV, ŚOK, mean corpuscular volume )
 17. Średnie stężenie hemoglobiny (Mean Hemoglobin, MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration )
 18. Średnie stężenie hemoglobiny (Mean Hemoglobin, MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration )
Na stronie:

W czytelni:
Tagi