Płytki krwi (Platelets , trombocyty, PLT, platelets, płytki Bizzozera)

Wartości referencyjne:
130-450 x 109/l (150.000 – 400.000 MCL)


Badanie liczby płytek krwi

Płytki krwi to składniki krwi, które odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi. Wielkościowo są mniejsze niż czerwone i białe krwinki.

   


W jakim celu przeprowadza się badanie liczby płytek krwi?
Wiele chorób może wpływać na ilość i jakość płytek. Aby dowiedzieć się, jakie zaburzenia zdrowotne są z tym związane lekarz zleca badanie liczby płytek krwi. Badanie wykonuje się także w sytuacji monitorowania zmian wywołanych przez zdiagnozowane już choroby.

Na czym polega badanie?
Badanie płytek krwi ma na celu określenie ich liczby we krwi. Aby to sprawdzić konieczne jest pobranie od pacjenta próbki krwi. Na początku lekarz uciska miejsce, z którego będzie odciągana krew specjalną opaską, tak by żyły napęczniały i łatwiej oddawały krew. Następnie miejsce wkłucia oczyszcza się antyseptyczną gazą i wprowadza igłę do żyły. Tak pobrana krew trafia do wyznaczonej fiolki i jest kierowana do dalszych badań. Jeśli chodzi o dzieci i niemowlęta, krew pobiera się w nieco inny sposób. Używa się w tym celu specjalnego noża lekarskiego- lancetu, którym dokonuje się nacięcia w wyznaczonym miejscu na ciele i wywołuje się krwawienie. Tak otrzymaną krew gromadzi się na pipetce lub na specjalnych paskach.Przed badaniem należy poinformować lekarza o stosowanych lekach, gdyż niektóre z nich mogą wpływać na wiarygodność wyników. Środki, które mogą zmniejszyć liczbę płytek krwi to głównie leki podawane podczas chemioterapii: chloramfenikol, kolchicyna, Blokery H2, heparyna, hydralazyny, indometacyny, izoniazyd, chinidyna, streptomycyna, sulfonamidy, diuretyki i tolbutamid.

Prawidłowe wyniki badania

- 150.000 – 400.000 MCL- prawidłowe wyniki dla wszystkich ludzi

O czym mogą świadczyć nieprawidłowe wyniki?

Małopłytkowość, czyli zbyt małą liczbę płytek krwi wywołują:
- Leczenie chemioterapią
- Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
- Niedokrwistość hemolityczna
- Samoistna plamica małopłytkowa
- Białaczka
- Rozległa transfuzja krwi
- Sztuczne zastawki serca

Trombocytoza, czyli zbyt duża liczba płytek krwi, jest spowodowana:
- Anemią
- Niektórymi rodzajami raka
- Wczesną przewlekłą białaczką szpikową
- Czerwienicą prawdziwą
- Pierwotnymi zaburzeniami związanymi z trombocytozą
- Usunięciem śledziony


Prosimy oceń
stronę/treści:
  
5/5, ocen: 1
trombocyty, PLT, platelets, płytki Bizzozera
Ocena: 100 % na 100%
Liczba opinii: 1


Zobacz również - choroby, artykuły:

Aminotransferaza alaninowa
Białaczka limfatyczna
Białko w moczu
Bilirubina całkowita
Cholestaza- objawy
Cholesterol HDL
Choroba Raynauda- objawy
Choroba Vaqueza, czerwienica prawdziwa
Choroby endokrynologiczne
Choroby krwi
Choroby serca
Ciąża - pierwsze objawy
Częste oddawanie moczu
Częstoskurcz nadkomorowy
Dieta cukrzycowa

Badania, wyniki:

Adrenalina
Albuminy
Aldosteron
Amylaza
Antytrombina III
Barwa
Białe krwinki
Białko C-reaktywne
Białko całkowite
Bilirubina
Bilirubina, bilirubina całkowita
Chlorki
Cholesterol
Ciała ketonowe
Ciężar właściwyNa stronie:

W czytelni:
Tagi