Czerwone krwinki, erytrocyty (Red blood cells, red blood cells , erytrocyty, RBC, red blood cells)

Wartości referencyjne:
Kobiety: 4,2-5,4 x 1012/l
Mężczyźni: 4,7-6,1 x 1012/l


Badanie liczby czerwonych krwinek

Czerwone krwinki (erytrocyty) to komórki krwi, które zawierają hemoglobinę, czyli składnik odpowiedzialny za przenoszenie tlenu. Dlatego właśnie ilość tlenu dostarczanego do tkanek organizmu zależna jest od liczby i funkcjonowania czerwonych krwinek.

   


Badanie liczby czerwonych krwinek (RBC) ma pomóc określić liczbę erytrocytów.

W jakim celu przeprowadza się badanie liczby czerwonych krwinek?
Badanie RBC jest podstawową częścią morfologii krwi. Głównie wykonuje się je w przypadku diagnozowania niedokrwistości i innych warunków wpływających na ilość czerwonych krwinek. 
Dodatkowe warunki, w których wykonuje się badanie liczby erytrocytów:
-  Zespół Alporta
-  Dziedziczna niedokrwistość
-  Pierwotna mielofibroza
-  Polewkowa immunologiczna niedokrwistość hemolityczna
-  Immunologiczna niedokrwistość hemolityczna

Na czym polega badanie?
Badanie ma na celu analizę krwi pacjenta. Test przeprowadza się poprzez pobranie krwi z żyły pacjenta. Lekarz po uprzednim przemyciu miejsca wkłucia wysterylizowaną gazą i zaciśnięciu ręki pacjenta, aby żyły napuchły, wprowadza igłę w okolicach łokcia i pobiera krew do fiolki lub próbówki. W przypadku dzieci i niemowląt do badania nie używa się igły, a lancetu- ostrego noża. Wymusza się krwawienie poprzez wykonanie nacięcia. Tak otrzymaną krew gromadzi się w pipecie lub na specjalnym pasku.Prawidłowe wyniki badania
-  Dla kobiet: 4,7 – 6,1 mln komórek / mcl
-  Dla mężczyzn: 4,2 – 5,4 mln komórek / mcl

O czym mogą świadczyć nieprawidłowe wyniki?

Większa, niż normalnie, liczba erytrocytów może być wynikiem:
-  Palenia papierosów
-  Wrodzonych chorób serca
-  Serca płucnego
-  Odwodnienia
-  Guza nerki
-  Niskiego poziomu tlenu we krwi (hipoksja)
-  Zwłóknienia płuc
-  Czerwienicy prawdziwej
Leki, które mogą zwiększyć liczbę erytrocytów, to:
-  Metyldopa
-  Gentamycyna

Niższa, niż zwykle, liczba erytrocytów wywołana jest:
-  Niedokrwistością
-  Niewydolnością szpiku kostnego
-  Niedoborem erytropoetyny
-  Hemolizą, która spowodowana jest uszkodzeniem naczyń krwionośnych, czy transfuzją
-  Krwotokami
-  Białaczką
-  Niedożywieniem
-  Szpiczakiem mnogim
-  Niedoborami żywieniowymi: Żelaza, Miedzi, Kwasu foliowego, Witaminy B-12, Witaminy B-6
-  Ciążą
Leki, które zmniejszają liczbę czerwonych krwinek, to:
-  Chinidyna
-  Hydantoiny 
-  Chloramfenikol
-  Środki stosowane podczas leczenia chemioterapią


Prosimy oceń
stronę/treści:
  
4/5, ocen: 2
erytrocyty, RBC, red blood cells
Ocena: 80 % na 100%
Liczba opinii: 2


Zobacz również - choroby, artykuły:

Bakterie w moczu
Białaczka limfatyczna
Choroba Leśniowskiego- Crohna, ziarnica
Choroby krwi
Hematologia
Hemoglobina
Jak wykryć raka?
Krew w moczu
Morfologia krwi ? wyniki

Badania, wyniki:

Bilirubina, bilirubina całkowita
INR
Krwinki czerwone
Kwas moczowy
Średnia objętość krwinek czerwonych
Średnie stężenie hemoglobiny
Transferyna
ŻelazoNa stronie:

W czytelni:
Tagi