Białe krwinki (White blood cells , leukocyty, WBC, white blood cells)

Wartości referencyjne:
4,0-10,8 x 109/l


Badanie liczby białych krwinek

Białe krwinki pomagają w zwalczaniu zakażeń i chorób napływających do organizmu.

   


Nazywa się je również leukocytami i dzieli na pięć głównych typów:
-  Bazofile
-  Eozynofile
-  Limfocyty (limfocyty T i B)
-  Monocyty
-  Neutrofile 

W jakim celu przeprowadza się badanie liczby białych krwinek?
Badanie ilości białych krwinek (WBC) mierzy liczbę leukocytów obecnych we krwi. Lekarz zleci ten test, gdy u pacjenta pojawiają się zakażenia, choroby i reakcje alergiczne, których organizm sam nie potrafi zwalczyć.

Na czym polega badanie?
Badanie może być przeprowadzone przy pomocy próbki krwi pacjenta. W tym celu pacjentowi zakłada się na rękę specjalną opaskę, która uciska żyły sprawiając, że puchną. Następnie lekarz przemywa miejsce wkłucia i wprowadza igłę w żyłę (zwykle w wewnętrznej części łokcia). Tak pobrana krew trafia do fiolki lub próbówki i jest przekazywana do dalszych badań. W przypadku niemowląt i dzieci badanie wykonuje się dzięki wywołaniu krwawienia przy użyciu lancetu- ostrego noża. Tak pobraną krew gromadzi się na pipetce lub na odpowiednim pasku. Na wyniki testu mogą wpłynąć niektóre przyjmowane leki, dlatego przed jego przeprowadzeniem konieczne jest ich odstawienie. Oczywiście musi się to odbywać przy konsultacji z lekarzem.Środki, które zwiększają liczbę leukocytów, to:
-  Allopurinol
-  Aspiryna
-  Chloroform
-  Kortykosteroidy
-  Adrenalina
-  Heparyna
-  Chinina 
Leki, które zmniejszają ilość białych krwinek, to:
-  Antybiotyki
-  Leki przeciwhistaminowe
-  Leki przeciwpadaczkowe
-  Leki przeciwtarczycowe
-  Barbiturany
-  Środki stosowane podczas leczenia chemioterapią
-  Leki moczopędne
-  Sulfonamidy

Prawidłowe wyniki badania
-  Prawidłowa ilość czerwonych krwinek mieści się w zakresie: 4,500 – 10,000 białych krwinek / MCL

O czym mogą świadczyć nieprawidłowe wyniki?

Mała liczba białych krwinek- leukopenia- może być spowodowana:
-  Chorobami wątroby lub śledziony
-  Radioterapią
-  Zaburzeniami w syntezie kolagenu
-  Niewydolnością szpiku kostnego (z powodu zakażeń czy nowotworów)
Duża liczba białych krwinek nazywana jest leukocytozą i może być wywołana przez:
-  Niedokrwistość
-  Choroby zakaźne
-  Choroby zapalne (np. reumatoidalne zapalenie stawów)
-  Białaczkę
-  Poważny stres
-  Uszkodzenie tkanek (np. oparzenia)


Prosimy oceń
stronę/treści:
  
-2/5, ocen: 2
leukocyty, WBC, white blood cells
Ocena: -40 % na 100%
Liczba opinii: 2


Zobacz również - choroby, artykuły:

Bakterie w moczu
Białaczka limfatyczna
Choroba Leśniowskiego- Crohna, ziarnica
Choroba Raynauda- objawy
Choroby krwi
Czyrak, furunkuł, czyraczność, czyrak gromadny
Drożdżyca
Hematologia
Hemoglobina
Jak wykryć raka?
Krew w moczu
Morfologia krwi ? wyniki

Badania, wyniki:

Bilirubina, bilirubina całkowita
INR
Krwinki czerwone
Kwas moczowy
Średnia objętość krwinek czerwonych
Średnie stężenie hemoglobiny
TransferynaNa stronie:

W czytelni:
Tagi